Μπορείτε να δείτε τον πίνακα με τον εβδομαδιαίο πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων από τους εκπαιδευτικούς πατώντας στο παρακάτω link 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ